skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i SMSS

Dag: Fredagen den 23 april
Tid: kl 15:10
Link https://uu-se.zoom.us/j/68691722471

AGENDA

  1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman
  2. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning
  3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
  4. Val av styrelseledamöter (1 år)
  5. Information om SMSS verksamhet
  6. Val av representant och suppleant till Kemistsamfundets fullmäktige
  7. Teckningsrätter för bankkonto
  8. Val av valnämnd
  9. Val av revisor