skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i SMSS

Dag: Fredagen den 23 april
Tid: kl 15:10
Link the link is closed

AGENDA

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman
 2. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning
 3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
 4. Val av styrelseledamöter (1 år)
  Jörg Hanreider, nyval, Göteborgs universitetOmval av övriga:
  Jonas Bergquist, Uppsala universitet (ordf)
  Susana Cristobal, Linköpings universitet
  Leopold Ilag, Stockholm universitet
  Thomas Kieselbach, Umeå universitet
  Roman Zubarev, Karolinska institutet
  Patrik Önnerfjord, Lunds universitet

  Niclas Karlsson, Göteborgs universitet (adj)
  Gunnar Hansson, Göteborgs universitet (styrelsehedersledamot)

 5. Information om SMSS verksamhet
 6. Val av representant och suppleant till Kemistsamfundets fullmäktige
 7. Teckningsrätter för bankkonto
 8. Val av valnämnd
 9. Val av revisor