skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i SMSS

Dag: Tisdagen den 16 juni
Tid: kl 15:00
Link: https://uu-se.zoom.us/j/61010180810
Meeting ID: 610 1018 0810

Årsmötet inleds med presentationen:
Mapping Epitopes of SARS-CoV-2 Spike Protein by HDX MS for the Development of Diagnostics Tools and Potential Vaccine Targets Against COVID-19
Juan Astorga-Wells, Division of Chemistry I, MBB,  Karolinska Institutet

AGENDA
Bilagor:

  1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman
  2. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning
  3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
  4. Val av styrelseledamöter (1 år)
  5. Information om SMSS verksamhet
  6. Val av representant och suppleant till Kemistsamfundets fullmäktige
  7. Teckningsrätter för bankkonto
  8. Val av valnämnd
  9. Val av revisor