skip to Main Content

Berzeliusdagarna

Vid mitten av 50-talet beslutade en grupp entusiaster på Svenska Kemistsamfundet att ordna ett möte för kemiintresserade gymnasister. Mötet döptes till Berzeliusdagarna till åminnelse av den store svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius. Första gången mötet genomfördes, 1956, deltog en grupp elever från skolor i Stockholm och orterna däromkring. Berzelisdagarna togs emot väl av ursprungsdeltagare och har ordnats årligen därefter. När mötet ordnas samlas nu mer än 350 gymnasieelever och även ett femtiotal lärare brukar delta. Deltagande elever från såväl Norge och Finland deltar också genom utbyten med Svenska Kemistsamfundets systerorganisationer – Norsk Kjemisk Selskap och Finska Kemistsamfundet.

Berzeliusdagarna bygger helt på sponsorer; varje elevs deltagande är finansierat genom en donation. Framför allt är det industri med kemisk anknytning som skänker dessa s k Berzeliusstipendier, men också fonder, skolor, kommuner, organisationer och andra finns på vår sponsorlista.

Besök www.berzeliusdagarna.se för mer information.

berzelius
Jöns Jacob Berzelius