skip to Main Content

Tidningar

Medlemsförmånerna i Svenska Kemisamfundet inkluderar tidskriften Kemisk Tidskrift vilken ges ut av Vetenskapsmedia from 2019. Önskar du få tidskriften skicka en e-post till lena@kemisamfundet.se.

Kemisamfundet har också ett omfattande samarbete med internationella kemiorganisationer, bl a the Chemical Publishing Society Europe, ChemPubSoc Europe, nationell representant: Ola Wendt

Som medlem i Svenska Kemisamfundet kan du teckna en medlemsprenumeration på flera internationella vetenskapliga tidskrifter, vilket ger både pappersversion och tillgång till elektronisk upplaga av tidskriften.

Tidskrifter från WILEY-VCH:
Angewandte Chemie

Tidskrifter samägda av ChemPubSoc Europe och WILEY-VCH:
Chemistry – A European Journal
European Journal of Inorganic Chemistry
European Journal of Organic Chemistry
ChemBioChem
ChemPhysChem
ChemMedChem
ChemSusChem
ChemCatChem
ChemPlusChem

Om du vill prenumerera på någon av ovanstående tidskrifter kontakta WILEY-VCH Customer Service, se adress nedan, och uppge att du är medlem i EuCheMS-föreningen “The Swedish Chemical Society” samt ditt medlemsnummer och vilken tidning du önskar prenumerera på.

AD_CPSE_Member-Rates-2016
Prenumerationspriser för 2016 hittar du här >>

Adress:
WILEY-VCH Customer Service
P.O.Box 10 11 61
D-69451 Weinheim
Germany

Telefon: +49 (0) 6201 / 606 400
Fax: +49 (0) 6201 / 606 184

E-post: service@wiley-vch.de

Tidskrifter från RSC:
Dalton Transactions, nationell representant: Sascha Ott.
Organic and Biomolecular Chemistry
Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP),
nationell representant: Krister Holmberg.

Om du vill prenumerera på någon av ovanstående tidskrifter kontakta Royal Society of Chemistry Sales & Customer Care Department, se adress nedan, och uppge att du är medlem i EUChemSoc-föreningen “The Swedish Chemical Society” samt ditt medlemsnummmer och vilken tidskrift du vill prenumerera på. Betalning måste också inkluderas antingen i form av kontokortsuppgifter eller i form av en check utställd på Royal Society of Chemistry.

Adress:
Sales & Customer Care Department
Royal Society of Chemistry
Thomas Graham House
Science Park
Milton Road
Cambridge
CB4 0WF
UK

Telefon: +44 (0) 1223 432292
Fax: +44 (0) 1223 420247
www.rsc.org
www.chemsoc.org