skip to Main Content

Tidningar

Medlemsförmånerna i Svenska Kemisamfundet inkluderar tidskriften Kemisk Tidskrift vilken ges ut av Vetenskapsmedia from 2019. Önskar du bli medlem hittar du information här:

Som medlem i Svenska Kemisamfundet kan du teckna en medlemsprenumeration på flera internationella vetenskapliga tidskrifter, vilket ger både pappersversion och tillgång till elektronisk upplaga av tidskriften.

Kemisamfundet har också ett omfattande samarbete med internationella kemiorganisationer, tex i Chemistry Europe. Chemistry Europe representera mer än 75 000 kemister i 16 europeiska kemisamfund och driver en tidskriftsfamilj som omfattar 16 olika titlar, varav de flesta är högt rankade inom sina discipliner. Flaggskeppet i samarbetet är Chemistry – A European Journal.  Samtliga partners i Chemistry Europe erhåller royalties baserat på antalet publicerade manuskript från respektive land. För Svenska Kemisamfundet är detta en bra intäkt som kommer medlemmarna till godo i den centrala verksamheten. Det är viktigt att påpeka att tidskrifterna i Chemistry Europe inte är förlagsstyrda utan de ägs och styrs av de europeiska kemisamfunden med hög kvalitet som främsta ledstjärna.

Nationell representant: Ola Wendt
Mer på:

Tidskrifter från WILEY-VCH:
Angewandte Chemie

Tidskrifter samägda av Chemistry Europe och WILEY-VCH:
Chemistry – A European Journal
European Journal of Inorganic Chemistry
European Journal of Organic Chemistry
Chemistry – Methods
ChemSystemsChem
Batteries & Supercaps
ChemistryOpen
ChemistrySelect
ChemBioChem
ChemCatChem
ChemElectroChem
ChemMedChem
ChemPhotoChem
ChemPhysChem
ChemPlusChem
ChemSusChem

Om du vill prenumerera på någon av ovanstående tidskrifter kontakta WILEY-VCH Customer Service, se adress nedan, och uppge att du är medlem i EuChemS-föreningen “The Swedish Chemical Society” samt ditt medlemsnummer och vilken tidning du önskar prenumerera på.

Adress:
WILEY-VCH Customer Service
P.O.Box 10 11 61
D-69451 Weinheim
Germany

Telefon: +49 (0) 6201 / 606 400
Fax: +49 (0) 6201 / 606 184

E-post: service@wiley-vch.de

Tidskrifter från RSC:
Dalton Transactions, nationell representant: Sascha Ott.
Organic and Biomolecular Chemistry
Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP),
nationell representant: Krister Holmberg.

Om du vill prenumerera på någon av ovanstående tidskrifter kontakta Royal Society of Chemistry Sales & Customer Care Department, se adress nedan, och uppge att du är medlem i EuChemS-föreningen “The Swedish Chemical Society” samt ditt medlemsnummmer och vilken tidskrift du vill prenumerera på. Betalning måste också inkluderas antingen i form av kontokortsuppgifter eller i form av en check utställd på Royal Society of Chemistry.

Adress:
Sales & Customer Care Department
Royal Society of Chemistry
Thomas Graham House
Science Park
Milton Road
Cambridge
CB4 0WF
UK

Telefon: +44 (0) 1223 432292
Fax: +44 (0) 1223 420247
www.rsc.org