skip to Main Content

Årsmöte i Sektionen för ytkemi och materialkemi

DAG: Onsdagen den 23/10 kl 16:50 PLATS: Niagara, Hörsal C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö Årsmötesförhandlingar 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 3. Mötets behöriga utlysande 4. Styrelsens berättelse med resultat-…

Läs mer