skip to Main Content

Oscar Carlson-medaljen

Oscar Carlsons medaljfond instiftades 1919 av direktör Birger Carlson till minnet av hans far, och den första medaljen tilldelades Waldemar Jungner 1924.

Oscar Carlson-medaljen utdelas vart femte år till den svenske kemist som framför andra utmärkt sig genom initiativ eller arbete inom det kemiskt-vetenskapliga eller kemiskt-tekniska området. Även mångårigt och hängivet arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma kan belönas med medaljen.

Oscar Carlson föddes 1844 i Norrköping, tog studentexamen i Uppsala 1861 och bergsexamen 1865. Han intresserade sig tidigt för kemiindustrin och grundade 1871 Stockholms Superfosfatfabrik, som blev utgångspunkt för flera kemiska storindustrier. Oscar Carlsons innovationer fick stor betydelse för den elektrokemiska industrin. Han var också en av initiativtagarna till Svenska Arbetsgivarföreningen 1902 och en förgrundsgestalt vid bildandet av Sveriges Kemiska Industrikontor. Ledamot av Lantbruksakademien 1909 och av Kommendör av Vasaorden (KVO) 1912. Invald i Kemistsamfundet 1885, vice ordförande från 1890 till sin död 1916.