skip to Main Content

Engagerande föreståndare får prestigefull medalj

Engagerande föreståndare får prestigefull medalj

Vivi-Ann Långvik, avgående föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) tilldelas den prestigefyllda Gunnar Starck-medaljen. Hon får medaljen för att ha stöttat Sveriges kemilärare i deras undervisning och därmed indirekt även deras elever.

Vivi-Ann är universitetslektor och har varit föreståndare för KRC sedan 2002. Hon har under åren arbetat med att utveckla kurser och undervisningsmaterial för kemilärare på alla stadier. Hennes engagerade och dynamiska arbete har på olika sätt stimulerat, stötta och underlättat undervisningen för lärarna. Vivi-Anns specialintresse är kemididaktik och hon har varit verksam både på nationell och på internationell nivå.

Under sin tid som föreståndare har Vivi-Ann utvecklat KRC till kemilärarnas favoritplats för kunskapsinhämtning, breddat KRCs verksamhet inom utbildning och vidareutbildning av lärare på alla stadier och varit delaktig i utformningen av gymnasiets kursplaner (gy11). Hon har dessutom framställt och givit ut pedagogiskt och didaktiskt kemimaterial.

Under Vivi-Anns tid har verksamheten breddats genom samverkan med övriga naturvetenskapliga resurscentra i Sverige, som alla är yngre och skapade med KRC som förebild och inspiration.

– Vivi-Ann Långvik är en mycket värdig mottagare av Gunnar Starck-medaljen, säger Helena Grennberg, ordförande i Svenska Kemisamfundet. Arbetet med att stötta och stärka kemilärarna, indirekt alla elever, har central betydelse för att Sverige även i framtiden ska vara konkurrenskraftigt. Att KRC står så starkt idag är i hög grad ett resultat av Vivi-Anns stora engagemang.

Kemilärarnas Resurscentrum

Kemilärarnas Resurscentrum(KRC) är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms Universitet, verksamt sedan 1 juli 1994. KRC har nära kontakter bl.a. till Svenska Kemisamfundet och näringslivets branschorganisationer.

Verksamheten är nationellt inriktad. KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Stödet till kemilärarna omfattar bl.a. att utarbeta och ge tips om experiment och andra undervisningsmaterial, ge information om kemins roll för samhälle och miljö, ge information om nya forskningsresultat samt bevaka och ge råd om säkerhetsfrågor och kemiska frågor, att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare, samt att främja ökade kontakter mellan skolan och kemibaserad industri.

Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.

 

För mer information eller intervju vänligen kontakta:

Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se,

08-411 52 60, 070-811 52 60.

Vivi-Ann Långvik, viviann@krc.su.se, 08-16 37 02, 073-707 87 68.