skip to Main Content

Molekylverkstans “Sommarakademi – kemi” för gymnasieungdomar

Molekylverkstan erbjuder för tredje året i rad “Sommarakademi – kemi” i syfte att inspirera gymnasieungdomar till fortsatta studier i kemi på högskola/universitet. Läs mer här