skip to Main Content

Pressmeddelande: Bror Holmberg-medaljen till Knut Irgum Umeå universitet

PRESSMEDDELANDE 2023-09-27

Pressmeddelandet i PDF-format.

Knut Irgum, professor vid Umeå universitet, är en eldsjäl inom det analytiskkemiska forskningsområdet som handlar om separationstekniken hydrofil interaktionskromatografi, HILIC.

Knut Irgum föddes 1958 i Mo i Rana, Norge, men kom under sent 70-tal till Umeå universitet, först som student i kemi och senare som forskningsledare. Sedan ett kvarts sekel leder han separationsmaterialgruppen vid Umeå universitet, en grupp vars verksamhet är baserad på att utveckla separationsmaterial för analytisk och preparativ kromatografi.

Irgum har med sin forskning visat hur värdefullt det är att kombinera olika forskningsfält, i det här fallet materialvetenskap med analytisk kemi. Knut har med sin kreativitet och många års idogt arbete tagit fram nya funktionaliserade material som stationära faser för separation av polära molekyler som till exempel proteinfragment, kolhydrater och metaboliter med vattenbaserad mobilfas.

Han har medverkat och etablerat många europeiska samarbetsprojekt, bland annat for att utveckla nya och hållbara vägar till nya polymera material via grön kemi. En av Knut Irgums översiktsartiklar inom fältet från 2006 har över 1300 citeringar.

Knut är väl värd Bror Holmberg-medaljen baserat på hans ihärdiga arbete inom analytiskkemisk grundforskning, och för att han samtidigt har lyckats patentera och driva upp bolag kring området nya stationära faser för HILIC.

Prisutdelningen kommer att äga rum under den tvärvetenskapliga konferensen KBC-dagarna i KBC-huset, Umeå universitet, den 7 november.

Bror Holmberg-medaljen utdelas som belöning för framstånde kemiska forskningsinsatser. Medaljen skall utdelas vart tredje år men den må även, om särskilda skäl därtill föreligger, utdelas varje eller vartannat år.

Frågor och presskontakt:
Agnes Rinaldo-Matthis, kanslichef Svenska Kemisamfundet
agnes.rinaldo.matthis@kemisamfundet.se