skip to Main Content

SWEPROT blir VR-möte

Den 20 juni drar den vetenskapliga konferensen SWEPROT igång för 24:e gången. Förra året fick mötet ställas in på grund av pandemin och i år har man valt att istället hålla det i virtual reality, VR. Det innebär att besökarna kommer att få skapa varsin avatar för att röra sig runt i VR-världen som är inspirerad av Åkerblads Hotell i Tällberg i Dalarna, där mötet egentligen skulle ha ägt rum.

Fokus på SWEPROT ligger på molekyler och biologiska makromolekyler och Linköpings universitet, som är årets värduniversitet, har valt att lägga presentationernas fokus på proteiner där rörelsen är den främsta funktionen.

Maria Sunnerhagen.
Foto: Hugo Sunnerhagen

– Vi har också doktorander och postdocs från hela landet som ska presentera sina arbeten och där kan det röra sig om helt olika proteinsystem, och även RNA och DNA. Det här mötet speglar alltså det senaste och häftigaste från forskningsfronten, berättar Maria Sunnerhagen, ordförande i Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM, som är en av organisatörerna bakom SWEPROT.

Förhoppningen med en VR-baserad konferens är att möjliggöra spontana möten.

– Vi vill hjälpa unga forskare att träffa personer som de inte möter varje dag. Det är också anledningen till att vi bjuder in främst internationella keynote-talare. Tidigare SWEPROT-möten har givit upphov till många nya kontakter och spännande postdokprojekt.

Vilken presentation ser du extra mycket fram emot?

– Jag är NMR-spektroskopist och ser särskilt fram emot professor Angela Gronenborns (University of Pittsburgh) presentation. Hon är en fantastisk forskare och en urstark kvinnlig förebild inom biofysik. Hon har öppnat upp nya forskningsfält inom NMR med unika bidrag inom virusforskningen.

SWEPROT 2021 går av stapeln i VR den 20-23 juni. Läs mer och registrera dig på sweprot.se

Text: Erika Lindbom Sierakowiak