skip to Main Content

Umeå universitet inviger unik NMR-utrustning

Tobias Sparrman, facility manager, och föreståndare Gerhard Gröbner som håller i den speciella MAS-proben som gör Umeås NMR-infrastruktur så speciell. Bild: Anna Shevtsova

Den 16 november invigdes ny NMR-utrustning vid Umeå universitet – och den är unik, enligt ett pressmeddelande från universitetet.

– Den nya utrustningen för icke-lösliga prover blev inköpt för två år sedan och är nu med tillägget av en MAS kryoprob för NMR ensam i sitt slag. Forskare från andra länder har redan frågat efter att få tillgång till vår utrustning! säger Gerhard Gröbner, professor på Kemiska institutionen och föreståndare för den nationella plattformen för NMR-spektroskopi vid Umeå universitet tillsammans med Juergen Schleucher, professor på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, i pressmeddelandet.

– Det här instrumentet är unikt på så sätt att man kan mäta olösliga substanser och biopsier med en mycket högre känslighet och betydligt mindre provmängd än tidigare; en helt ny nivå av möjligheter för NMR på fasta substanser med hänsyn till signalstyrkan och detektion av små mängder material i komplexa prover, tillägger Gerhard Gröbner.

Den nya utrustningen skulle exempelvis kunna användas för att studera de icke-lösliga amyloidansamlingar som uppstår i hjärnan i samband med demenssjukdomen alzheimer.

Instrumentet invigdes som sagt den 16 november av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson, som är kemist. Det är en del av universitetets NMR-anläggning, som invigdes år 2012 och som ligger i källaren på KBC-huset. Där finns nu fem olika spektrometrar (360-850 MHz) som kan användas för analys av olika typer av prover från olika forskningsfält. Infrastrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum, SwedNMR och SciLifeLab.