skip to Main Content

Bror Holmberg-medaljen

För att hedra minnet av Svenska Kemistsamfundets hedersledamot och tidigare ordförande Bror Holmberg instiftade Samfundet 1966 Svenska Kemistsamfundets Bror Holmberg-medalj.

Vid sammanträde 1968 stadgade styrelsen att Bror Holmberg-medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser. Den utdelas vart tredje år men kan om särskilda skäl därtill föreligger utdelas varje eller vartannat år.

Bror Holmberg, född 1881 i Nettraby, Blekinge. Han blev fil dr och docent i kemi i Lund 1906, utbyggde den organiska svavelkemin, i synnerhet thioglykolsyra och var en av pionjärerna inom kinetisk analysmetodik, med bland annat arbeten om katjonkatalys. Professor i organisk och analytisk kemi vid KTH 1915, i organisk kemi 1920. Han har bidragit med epokgörande insatser inom ligninkemin. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut för kemi 1943-51, sedan åter till forskning vid Kemicum i Lund. Kemistsamfundet 1914, styrelseledamot 1919, ordförande 1925. Erhöll 1919 Norblad-Ekstrandpriset för sin avhandling om laktonsyror.