skip to Main Content

Vattenånga upptäckt på måne

En infraröd bild på Jupiters måne Ganymedes. Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

I en ny studie har forskare vid KTH visat att Jupiters måne Ganymedes har vattenånga i sin atmosfär och att ångan kommer från det tunna istäcket runt månen.

Jupiter har drygt 60 månar. En av dem är Ganymedes, som är solsystemets största måne. Den är till och med är större än planeten Merkurius.

Det har länge funnits en teori om att det finns en stor mängd vatten på Ganymedes, djupt ner under månskorpan. Förmodligen finns det mer vatten där än i världshaven här på Jorden. I den nya studien har forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, dock sett att vattenångan i månens atmosfär inte kommer därifrån utan snarare från ett islager på månens yta.

Den slutsatsen har de dragit genom att mäta mängden atomärt syre (O) istället för molekylärt syre (O2) i Ganymedes atmosfär. Mätningarna har gjorts på gamla och nya data, i form av bilder och spektrogram, som samlats in av Hubbleteleskopet. Observationen gjordes inom en större studie under NASAs Juno-expedition år 2018.

Inledningsvis trodde man att det atomära syret i atmosfären kunde förklarade de ultravioletta, spektrala bilderna av månen norrsken som Hubbleteleskopet tog 1998. KTH-forskarna Lorenz Roth och Nickolay Ivchenko upptäckte dock att halten atomärt syre är väldigt lågt i atmosfären samt att de så kallade spektrala linjerna i ett högupplöst spektrogram inte försvann när månen befann sig i Jupiters skugga. De kunde sedan visa att linjerna uppstod som ett resultat av vattenmolekyler som förångas från Ganymedes isiga yta.

– Fram till den tidpunkten hade bara molekylärt syre i Ganymedes atmosfär observerats. Detta syre skapas när elektriskt laddade partiklar nöter ner månens isiga yta. Vattenångan som vi mätt kommer från isen när den förångats, säger Lorenz Roth, forskare vid KTH.

Studien kan bland annat bidra till en ökad kunskap om planeten Jupiter och dess månar och hur de blev till.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln i tidskriften Nature Astronomy: A sublimated water atmosphere on Ganymede detected from Hubble Space Telescope observations

Ganymedes är en av de himlakroppar som har dragit till sig intresse som ett möjligt hem för människor i framtiden. I den kommande ESA-rymdexpeditionen Juice ska en rymdsond skickas till Jupiter för att dels samla in data och dels göra detaljerade observationer av planetens tre största månar, speciellt med fokus på Ganymedes och månens potentiella livsmiljö.