skip to Main Content

Pressmeddelande: Arrheniusplaketten 2016 till Pernilla Wittung-Safshede

Ny professor vid Chalmers får medalj för studier av hur proteiner veckar ihop sig

Pernilla Wittung-Stafshede, nyrekryterad professor och avdelningschef vid Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2016 års Arrheniusplakett för sina upptäckter kring proteinveckning, särskilt metalljonernas roll. Det handlar om ren grundforskning och fundamentala frågeställningar, men hennes studier bidrar också till ökad förståelse av olika sjukdomar där proteiners form och rörelse påverkas av hur de packas samman, t ex Alzheimers och Parkinsons sjukdomar mfl. Arrheniusplaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående forskning i kemi och dess gränsvetenskaper.

Utdelningen sker onsdagen den 20 januari kl 18:00 i sal KE i Kemihuset, Kemigården 4 på Chalmers i Göteborg.

Proteiner, nödvändiga för att utföra allt arbete i kroppen, är långa kedjor av aminosyror som kopplas ihop i en viss ordning utifrån sekvensen hos vår genetiska kod (DNA). För att aktiveras måste varje proteinkedja sedan veckas ihop till en specifik tredimensionell struktur. Många proteiner behöver dessutom binda metalljoner eller andra proteinkedjor för att fungera.

Hur dessa proteiner kopplar veckning till bindning i cellerna är temat i Pernillas forskning. Detta är grundvetenskapligt intressant men också medicinskt och biotekniskt viktigt eftersom flera sjukdomar beror på felveckning eller hopklumpning av proteinkedjor – då många läkemedel baseras på bindning till proteiner är det viktigt att förstå vad som händer, inte minst metallernas roll eftersom många är giftiga och kan alstra sjukdom om de binder fel.

Tillsammans med sina studenter har hon gjort en rad både överraskande och fundamentala upptäckter. I motiveringen för utmärkelsen nämns särskilt två av Pernillas upptäckter. Hon har visat hur livsviktiga proteiner transporterar koppar i celler. Kopparbrist kan i förlängningen förstöra vår lever och leda till att vi får problem med att ta upp järn. Hon har också visat att proteiner veckas snabbare, och att den aktiva formen kan ändras dramatiskt, i celliknande miljöer jämfört med i fri vattenlösning.

1999 blev Pernilla Wittung-Stafshede anställd som Assistant Professor på Tulane University, New Orleans, Lousiana; 2002 med Tenure som Associate Professor. 2004 erhöll hon en fast tjänst som Associate Professor vid Rice University i Houston och 2008 utsågs hon till professor i kemi vid Umeå universitet. Från 1 september 2015 har hon en nyinrättad professur vid Chalmers nyaste institution, Biologi och Bioteknik. Trots sin relativt låga ålder har Pernilla en imponerande publikationslista och citeringsstatistiken visar tydligt att hon är en ledande forskare inom sitt fält.

– Att bygga upp en ny grupp i Göteborg är jättespännande, säger Pernilla. Gruppens forskning fokuserar idag på hur koppartransport länkar till cellsignalering och cancer, och hur felveckning av proteiner inblandat i Parkinsons sjukdom samtidigt påverkar diabetes. Från att enbart göra biofysikaliska experiment går vi nu mer och mer mot biologiska studier av funktion.

– Att få denna plakett är en stor ära och det ger mig enormt med energi och motivation, säger Pernilla.

Svenska Kemisamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar. För mer information se www.kemisamfundet.se.

– Vi ser Pernilla som en mycket värdig mottagare av Arrheniusplaketten, hennes forskning håller mycket hög internationell klass inom proteinveckning säger Peter Somfai ordförande i Medaljnämnden.

Arrheniusplaketten kommer att delas ut onsdagen den 20 januari kl 18:00 i sal KE i Kemihuset, Kemigården 4 på Chalmers i Göteborg. I samband med utdelningen sker föredraget Ett sötare blod – om sockrets effekter i vår kropp med Ann Fernholm, vetenskapsjournalist. Mer information på Göteborgskretsens hemsida, https://www.kemisamfundet.se

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Pernilla Wittung-Stafshede, Chalmers tekniska högskola, pernilla.wittung@chalmers.se, 031-772 81 12, 076-607 22 83
Peter Somfai, Lunds universitet, peter.somfai@chem.lu.se, 070-693 63 77
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta@chemsoc.se, 08-411 52 60, 070-811 52 60