The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse om cirka 35 000 kronor som årligen delas ut av svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi tillsammans med den Svenska nationalkommittén för molkekylära biovetenskaper. Fonden upprättades med medel från den 9:e internationella biokemikongressen och syftar till att ge en årlig prissumma för vetenskaplig forskning inom biokemifältet i Sverige. Fonden instiftades av Svenska nationalkommittén för biokemi och administreras av Kungliga vetenskapsakademin.

Mottagaren av Svedbergpriset ska vara en svensk, eller utländsk, i Sverige verksam biokemist eller molekylärbiolog som ej fyllt eller fyller 40 år det år priset delas ut.

Regler

Mottagare:
2019 – Magda Bienko
2018 – Lynn Kamerlin
2017 – Elin Esbjörner Winters
2015 – Ingemar André
2014 – David Drew
2013 – Martin Ott
2012 – Martin Högbom
2011 – Karin Lindkvist
2010 – Per Jemth
2009 – Per Hammarström
2008 – Thomas Helleday
2007 – Nico Dantuma
2006 – Piergiorgio Percipalle
2005 – Ruth Palmer
2004 – Claes Gustafsson
2003 – Johan Ericsson
2002 – Stefan Björklund
2001 – Mikael Oliveberg