Theorell-priset

Utlysning 2019

Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi är från och med verksamhetsåret 2012 ansvarigt organ för utdelande av Theorellpriset.

Hugo Theorell (född 1903 i Linköping) var en av pionjärerna inom den internationella biofysikaliska forskningen. Theorell fick Nobelpriset för fysiologi eller medicin 1955 för sitt grundläggande arbete rörande oxiderande enzymer. Priset delas ut till minne av Theorell (som dog 1982) till en framgångsrik ung forskare (under 45 år) verksam inom biofysik.

Stadgar

Mottagare: