skip to Main Content

Mer än ett virus kan ligga bakom långtidscovid

Allt fler världen över drabbas av långtidscovid, ett tillstånd där symptom stannar kvar i flera veckor eller månader efter insjuknandet i covid-19. Det finns fortfarande många frågetecken kring långtidscovid, som varför vissa drabbas och andra inte, hur länge symptomen stannar…

Läs mer