skip to Main Content

Norblad-Ekstrand-medaljen

Vid Kemistsamfundets 25-årsjubileum 1908 instiftades Norbladsfonden för att hugfästa J A Norblads verksamhet inom samfundet. Det första priset ur fonden utdelades 1916 till Ludwig Ramberg. Fonden utökades år 1918 med överskottet av en insamling för en festskrift till Å G Ekstrand, och hans namn lades till. Ekstrand fick själv motta Norblad-Ekstrand-medaljen 1925 vid sin avgång som ordförande för Kemistsamfundet.

Norblad-Ekstrand-medaljen utdelas enligt fondens stadgar till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning inom kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

Jakob August Norblad, född 1839 i Gävle, student i Uppsala 1858, amanuens på laboratoriet i allmän och åkerbruksskemi 1864, docent i analytisk kemi 1873 och fil dr 1875 i Uppsala, på avhandlingen ”Bidrag till kännedomen om vanadiums amfidsalter”. Norblad intresserade sig för glasblåsning och apparatkonstruktioner och blev verkmästare vid Rörstrand 1874. Han var ledamot i Stockholms stadsfullmäktige  och hade många andra förtroendeuppdrag i staden, Riddare av Vasaordern (RVO) 1895 och Riddare av Nordstjärneorden (RNO) 1906. Invald i Kemistsamfundet 1883, där han innehade flera olika styrelseposter 1885-90. Han var skattmästare från 1891 till sin död 1912.

Åke Gerhard Ekstrand, född 1846 i Gränna, död 1933 i Stockholm. Han blev fil dr och docent i kemi i Uppsala 1875, handelskemist i Gävle, lärare vid Chalmers 1879, byråingenjör vid Finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå 1880, överingenjör 1909. Invald i Lantbruksakademien 1895 och i Vetenskapsakademien 1903 (preses 1920-21), medlem av Nobelkommittén för kemi från 1913. Ledamot av Kemistsamfundet 1890, sekreterare jämte redaktör för Svensk Kemisk Tidskrift från 1893, ordförande 1913-1924.