skip to Main Content
Artiklar

 

Från AGA-massan till Xylocain

År 1917 bildades den första branchorganisationen för den svenska kemiindustrin, Sveriges Kemiska Industrikontor (Kemikontoret). Efter ett antal namnändringar och ombildningar grundades IKEM – Innovations- och kemiindustrierna 2012 som en samlad bransch- och arbetsgivarorganisation för den kemiska industrin. I samband med…

Läs mer