skip to Main Content
Nyheter

 

Kommande årsmöten

I anslutning till SCS2018 i Lund håller flera sektioner årsmöten. Årsmötena kommer att hållas i salar i Matematikhusets annex, Sölvegatan 20, Lund Analytiska sektionen: 17 juni kl. 16:00 (Gasquesalen, Kårhuset) Sektionen för oorganisk kemi: 19 juni kl. 15:00 (MA2) Svenska…

Läs mer

Grattis Per – årets bästa kemilärare

Lugnetgymnasiet Falun, har tilldelats Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris 2018. Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun tilldelas Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris till kemilärare för 2018. Det är Pers elever som ligger bakom nomineringen där de bland annat skriver ”Med sin inspirerande inställning,…

Läs mer

Gösta Lindners Stipendium 2018

Till årets stipendieomgång har inkommit sex stycken nomineringar vilka samtliga håller en hög kvalitet varför stipendiekommittén har haft en grannlaga uppgift. Pristagare av Gösta Lindners stipendium 2018 är Ella Andersson, Nyströmska skolan i Söderköping för sitt arbete "Biogas från kogödsel".…

Läs mer

Bror Holmberg-medaljen till Astrid Gräslund

Engagerad kemiprofessor får utmärkelse Astrid Gräslund, professor emeritus i biofysik vid Stockholms universitet, tilldelas den prestigefyllda Bror Holmberg-medaljen för sin framstående forskningsinsats att kartlägga de processer som leder till att proteiner felveckar sig i hjärnan och bildar senila plack hos…

Läs mer

Inga Fischer Hjalmars 2018

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året. Joakim Halldin Stenlid, KTH,…

Läs mer