skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Göteborgskretsen

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets och sköts lokalt av Göteborgskretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m.
Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Göteborgskretsen!

Föredrag Lisbeth Olsson, Inst. för biologi och bioteknik, Chalmers

Tid: Tisdag 20 november kl 18 – 20.
Lokal: KA, Kemihuset, Chalmers

Föreläsning och medaljöverlämning av Arrheniusplaketten. Medaljen kommer att överlämnas av Caroline Jonsson i samband med föreläsningen. Svenska Kemisamfundet delar årligen ut Arrheniusplaketten till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område och i år tilldelas Lisbeth 2018 års Arrheniusplakett för sin forskning.

För mer information se Svenska Kemisamfundets annons.

Enzymer och mikroorganismer i bioekonomins tjänst

I dag står vi inför en rad stora globala utmaningar, däribland att minska vår klimatpåverkan och hejda uppvärmningen av vår planet. Sverige har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål och styr mot ett fossilfritt samhälle 2045. Stora möjligheter att vidareutveckla skogs- och kemiindustrin öppnas då vi rör oss från en fossilberoende ekonomi mot en så kallad bioekonomi. I en bioekonomi använder man biomassa som utgångsmaterial för att tillverka de produkter vi behöver i samhället, tex drivmedel och förpackningsmaterial. I det här föredraget kommer jag att berätta om vad biomassa är och hur enzymers och mikroorganismers kemi kan utnyttjas för en miljövänlig omvandling av biomassa. Jag kommer bland annat att ge inblickar i mitt samarbete med Vietnam där vi jobbar med att hitta nya intressanta enzymer och hur man kan utveckla mikroorganismer som är robusta nog för effektiv produktion i industriella processer.

År 2008 rekryterades Professor Lisbeth Olsson till Chalmers där hon har byggt upp och leder en stor forskargrupp i industriell bioteknik. Forskningen fokuserar på att designa enzymer och mikroorganismer till processer som omvandlar växtmaterial till förnybara bränslen, kemikalier och material. En av drivkrafterna för arbetet är att det kan bidra till en mer hållbar värld.

Kemi – Göteborg

17/11 Kafé Kemi: Globalisering och klimatpolitik

4/11 Litium 200 år

26/10 Frukostföreläsning med Caroline Jonsson om nanoteknologi

10/10 Kafé Kemi – Mejeriprodukter med olika Fetthalt

3/10 Studiebesök på HSB Living Lab

24/9 Att spåra Antarktis isar genom nya mätmetoder

18/9 Kafé Kemi: Sverige efter Valet Nationellt och Internationellt

14/6 Extreme limitations: making analytical tests for field use in hostile environments

5/6 Kafé Kemi: Miljöpolitik nu och då

30/5 Studiebesök på Rise jordbruk och livsmedel

21/5 Café om det periodiska systemet

19/4 Kafé kemi: Yttrandefrihet och Värdegrunder

11/4 Kafé kemi: Något om bränsleceller

26/3 Årsmöte 2018 samt föredrag ”Biokemi – Hur kan vi fotografera cellens vattenkranar?”

22/3 Kafé kemi: Vanliga Örtmediciner

15/2 Havsytans påstådda stigning är en skändlig myt – och det kan man bevisa med fakta i naturen

12/2 Kafé kemi: Alternativa Kanaler för Kunskap och Granskning

18/1 Kafé Kemi: Laktosfritt och Produkter typ Free From

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Bengt Ohlsson eller någon i styrelsen.