skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Göteborgskretsen

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets och sköts lokalt av Göteborgskretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m.
Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Göteborgskretsen!

Att spåra Antarktis isar genom nya mätmetoder

Föreläsare: Anna Wåhlin
Tid: Måndag 24/9 kl 17.30-18 Förmingel; 18-19 Föreläsning; 19-20 Diskussion och frågestund
Lokal: Hörsalen, Botanhuset, Carl Skottsbergs Gata 22B (parkering finns utanför)
Spårvagnshållplats: Botaniska Trädgården

Anmälan senast 20 sep: Vi bjuder på enklare förtäring och tar upp anmälningar via doodle. För anmälan följ länken:

https://doodle.com/poll/857qt5g7794n4thg

Vid problem, skicka anmälan i ett meddelande till caroline.jonsson@gu.se

Avsmältning av Antarktis inlandsis är enligt IPCC (IPCC, 2014) den största källan till osäkerhet när det gäller att förutspå framtida vattenståndshöjningar. Även uppskattningar av dagens avsmältning är behäftad med stora osäkerheter och varierar mellan en nettoförlust motsvarande 6 mm/år i global vattenståndshöjning till en nettovinst motsvarande 2 mm/år global vattenståndssänkning. I detta föredrag kommer vi att gå igenom vilka fysiska och termodynamiska processer som begränsar avsmältningstakten samt vilka metoder som är tillgängliga för att mäta dessa i Antarktis isar, inklusive Göteborgs Universitets nya undervattensfarkost Ran.

Anna Wåhlin och hennes kollegor har en unik ubåt till hjälp för att utforska haven.

Anna Wåhlin är professor i fysisk oceanografi på Göteborgs Universitet, och har under flera år studerat havsströmmarna runt Antarktis och deras påverkan på glaciäravsmältningen. Hon är projektledare för ett internationellt mätprojekt i Antarktis samt för inköpet av Ran.

Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets bjuder tillsammans med SKR och Kemisamfundet i Stenungsund in till ett studiebesök på HSB Living Lab

Tid: Onsdag 3 oktober 2018 kl. 18.00

Du kan läsa mer om labbet på hemsidan https://www.hsb.se/hsblivinglab

Anmälan till lars.josefsson@johannebergsciencepark.com senast den 1 oktober.
För mer information se inbjudan.

Kemi – Göteborg

18/9 Kafé Kemi: Sverige efter Valet Nationellt och Internationellt

14/6 Extreme limitations: making analytical tests for field use in hostile environments

5/6 Kafé Kemi: Miljöpolitik nu och då

30/5 Studiebesök på Rise jordbruk och livsmedel

21/5 Café om det periodiska systemet

19/4 Kafé kemi: Yttrandefrihet och Värdegrunder

11/4 Kafé kemi: Något om bränsleceller

26/3 Årsmöte 2018 samt föredrag ”Biokemi – Hur kan vi fotografera cellens vattenkranar?”

22/3 Kafé kemi: Vanliga Örtmediciner

15/2 Havsytans påstådda stigning är en skändlig myt – och det kan man bevisa med fakta i naturen

12/2 Kafé kemi: Alternativa Kanaler för Kunskap och Granskning

18/1 Kafé Kemi: Laktosfritt och Produkter typ Free From

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Bengt Ohlsson eller någon i styrelsen.