skip to Main Content

Kansli

På kansliet finns vi som hjälper medlemmarna med medlemsärenden, t ex adressändringar och medlemsavgifter. Kretsarna anlitar kansliet för sina medlemsutskick. Kansliet är också mycket delaktig i sektionernas konferensverksamhet.

Kanslichef

AGNETA SJÖGREN
08-502 541 83
agneta.sjogren@kemisamfundet.se

  • Generalsekreterare i Kemisamfundet
  • VD för Svenska Kemisamfundet Service AB
  • Sekreterare i Nationalkommittén för kemi
  • Kontaktperson för sektionerna

Vetenskaplig sekreterare

ULRIKA ÖRN 
08-502 541 81
ulrika.orn@kemisamfundet.se

Medlemsärenden

MEDLEMSÄRENDEN
08-411 52 80
info@kemisamfundet.se

Ekonomi

ANNELI KÄLLBERG
08-502 541 82
anneli.kallberg@kemisamfundet.se

  •  Ekonomiärenden, träffas säkrast på tisdagar