skip to Main Content

 

Styrelse

Kemistsamfundets styrelse väljs vid årsmötet som ska hållas före första juni varje år. Ledamöternas mandatperiod är på 2 år och man kan omväljas.

Ordförande:

Helena Grennberg, Uppsala universitet, Uppsala
helena.grennberg@kemi.uu.se

Vice ordförande:

Per Arvidsson, SciLife, Stockholm
per.arvidsson@scilifelab.se

Sekreterare:

Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, Stockholm
  agneta.sjogren@kemisamfundet.se

Skattmästare:

Sewerin Ekman, Helsingborg
sewerin.ekman@gmail.com

Ledamöter:

Joakim Andréasson, Chalmers, Göteborg
 a-son@chalmers.se

Daniel Strand, Lunds universitet, Lund
daniel.strand@chem.lu.se

Kristina Neimert Carne, IKEM-Innovations och Kemiindustrierna i Sverige, Stockholm
kristina.neimertcarne@ikem.se

Suppleanter:

Anders Friedmann, Linköping
andfri100@gmail.com

Erik Björn, Umeå universitet, Umeå
erik.bjorn@umu.se