skip to Main Content

SKR kallar till Årsmöte den 13/5 kl 16:00

Sveriges Kemiingenjörers Riksförening årsmöte blir i år i form av ett online möte. Tisdag 13 maj kl 16.00 Länk till mötet https://lu-se.zoom.us/j/977672055 Ingen föranmälan behövs. Verksamhetsberättelse 2019: Agenda SKR  

Läs mer

Upprop

Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) är del av Kemisamfundet. Trots att vi är den största sektionen tappar vi medlemmar. Under de tre senaste åren har vi tappat ca 125 medlemmar. Medelåldern på medlemmarna ökar med åren, d.v.s. väldigt liten nyrekrytering av…

Läs mer

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2018

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris. I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 15:e gången. Priset lanserades med syftet att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Priset är en…

Läs mer