skip to Main Content
Nyheter

 

Högtryck för landets innovations- och kemiföretag

PRESSSMEDDELANDE  2017-03-08 Högtryck för landets innovations- och kemiföretag Bland företagen i innovations- och kemiindustrin (IKEM) uppger 85 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Kommande halvår blir ännu bättre, tror…

Läs mer

Årsmöte i Kemisamfundet den 4/4 kl 17:00

Kallelse Dag: Tisdagen den 4/4 2017 kl 17:00 Plats: KE, Kemihuset på Chalmers  Årsmötesförhandlingar:  Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet Verksamhetsberättelse med årsbokslut Revisionsberättelse Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen Styrelsens förslag till disposition av 2016-års resultat…

Läs mer