skip to Main Content
Nyheter

 

Årsmöte i Kemisamfundet den 4/4 kl 17:00

Kallelse Dag: Tisdagen den 4/4 2017 kl 17:00 Plats: KE, Kemihuset på Chalmers  Årsmötesförhandlingar:  Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet Verksamhetsberättelse med årsbokslut Revisionsberättelse Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen Styrelsens förslag till disposition av 2016-års resultat…

Läs mer