skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för oorganisk kemi

Målet för den oorganiska kemin är att nå en grundläggande förståelse för reaktioner samt struktur och bindning i oorganiska, metallorganiska och bio-oorganiska ämnen och material. Dessa kunskaper är nödvändiga för tillämpningar inom en rad olika områden. Forskningen inom oorganisk kemi spelar en nyckelroll för t. ex. katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi , medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi.

Svensk oorganisk kemi har under perioder varit världsledande inom koordinationskemi och kristallografi. Oorganisk kemi finns numera representerat inom många olika discipliner. Det är ett ämne som på internationell nivå visar stark tillväxt och där stora satsningar görs.

Sektion för oorganisk kemi har till ändamål att främja den oorganiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om oorganisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för oorganiska kemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Internationellt samarbetar Sektionen med de oorganiska sektionerna inom  IUPAC och EuCheMS.
Newsletter 2017 of the Inorganic Chemistry Division

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen årligen ut Anna Sundström Award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi. Avhandlingen ska vara framlagd föregående år, dvs 1/1-31/12. Deadline för nomineringarna är per den 31/1 efterföljande år.

Sektionen är huvudman för Organdagarna och TINC-symposierna. Nästa Oorgandagar planeras till Umeå 2019.

Aktuellt

Årsmöte 2018
Tid: Tisdagen den 19 juni kl 14:30
Plats: Sal MA2 i Matteannexet, Sölvegatan 20 i Lund
Agenda
Valberedningens förslag

We cordially welcome you to participate in the

SCS2018 17-20 June in Lund
1st National Meeting of the Swedish Chemical Society
www.scs2018.se

The National Meeting of the Swedish Chemical Society is a new institution and will be gathering all its member divisions. We expect upwards of 500 participants, and the vision is to gather all the key people from across Swedish chemistry academia and industry under a shared umbrella.

The meeting will include several sessions devoted to inorganic, coordination and materials chemistry. Two of them will be joint sessions with the section for Surface and Materials Chemistry and Theoretical Chemistry. These sessions will highlighting interdisciplinary topics of ‘Nanostructures and hybrid materials’ as well as ‘Advanced functional materials’.

Registration and abstract applications for oral and poster presentations are submitted at: http://www.scs2018.se. Please submit abstracts for oral presentations before March 19, 2018.  We embrace presentations by young scientists.

Plenary Speakers:
Jasna Brujic New York University, USA
Mary Higby Schweitzer North Carolina State University, USA
Daniel G. Nocera Harvard, USA
Tobin J. Marks Northwestern University, USA
Klaus Müllen Max Plank Inst, München, Germany
Laurie E Locascio University of Maryland, USA
Jonathan V Sweedler University of Ilinois, USA

Keynote Speakers: http://www.scs2018.se/keynotes/

Please forward to your colleagues, students and any contacts you think may be interested.

Welcome to Lund in June 2018!
Martin Jarenmark and Gunnar Svensson

Ordförande:
Gunnar Svensson Stockholms universitet

Vice ordförande:
Ulrich Häussermann Stockholms universitet, Oorganisk kemi och strukturkemi

Ledamöter:
Zareen Abbas Göteborgs universitet, Institutionen för kemi
Linn Andersson Boliden Mineral AB
Jean-Francois Boily Umeå universitet, Kemiska Institutionen
Mikaela Gustafsson Sandvik AB
Martin Jarenmark Lunds universitet, Geologiska institutionen, avd för Berggrundsgeologi

Suppleanter:
Peter Broqvist Uppsala universitet, Institutionen för kemi, strukturkemi
Annika Pohl Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi

Adjungerande ledamöter:
Sambandsperson, Sektionen för organisk kemi
Ola Wendt Lunds universitet, Organisk kemi

Sambandsperson, Sektionen för teoretisk kemi
Kersti Hermansson Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi

 

Sektionens stadgar hittar du här.

För mer information kontakta Agneta Sjögren.