skip to Main Content

Sektionen för oorganisk kemi

Målet för den oorganiska kemin är att nå en grundläggande förståelse för reaktioner samt struktur och bindning i oorganiska, metallorganiska och bio-oorganiska ämnen och material. Dessa kunskaper är nödvändiga för tillämpningar inom en rad olika områden. Forskningen inom oorganisk kemi spelar en nyckelroll för t. ex. katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi , medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi.

Svensk oorganisk kemi har under perioder varit världsledande inom koordinationskemi och kristallografi. Oorganisk kemi finns numera representerat inom många olika discipliner. Det är ett ämne som på internationell nivå visar stark tillväxt och där stora satsningar görs.

Sektion för oorganisk kemi har till ändamål att främja den oorganiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om oorganisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för oorganiska kemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Internationellt samarbetar Sektionen med de oorganiska sektionerna inom  IUPAC och EuCheMS.
Newsletter 2017 of the Inorganic Chemistry Division

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen årligen ut Anna Sundström Award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi. Avhandlingen ska vara framlagd föregående år, dvs 1/1-31/12. Deadline för nomineringarna är per den 31/1 efterföljande år.

Sektionen är huvudman för Organdagarna och TINC-symposierna. Nästa Oorgandagar planeras till Umeå 2019.

Aktuellt

“Zoomposium” Inorganic chemistry in Sweden
Please join us the 19th of November to celebrate the 10th anniversary of the Division for inorganic chemistry.
Annual proceedings for the Division (Årsmöte för sektionen) is held at 11:30 in conection with the webbinar. The zoom link will be sent with the confirmation of your registration. www.oorgan.se

Ordförande:
Henrik Pedersen Linköpings universitet  (t.o.m. 2021)

Ledamöter:
Zareen Abbas Göteborgs universitet, Institutionen för kemi  (t.o.m. 2022)
Magnus Palmlöf Chalmers  (t.o.m. 2022)
Gulaim Seisenbaeva Sveriges Lantbruksuniversitet  (t.o.m. 2022)
Peter Broqvist Uppsala universitet  (t.o.m. 2021)
André Ohlin Umeå universitet  (t.o.m. 2021)
Anja-Verena Mudring Stockholms universitet  (t.o.m. 2021)

Suppleanter:
Mats Johnsson Stockholms universitet  (t.o.m. 2021)
Yariv Cohen Easy Mining AB (t.o.m. 2022)

Valnämnd:
Jean-Francois Boily Umeå universitet, Kemiska Institutionen  (t.o.m. 2020)
Vadim Kessler  Sveriges lantbruksuniversitet  (t.o.m. 2020)
Gunnar Svensson Stockholms universitet  (t.o.m. 2020)

Sektionens stadgar hittar du här.

För mer information kontakta Agneta Sjögren.