skip to Main Content

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Aktuellt

Årsmöte

DAG: Onsdagen den 23/10 kl 16:50
PLATS: Niagara, Hörsal C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
MER:

SAVE the date

Annual symposium – Materials and formulations at biointerfaces
23-25 October 2019, Malmö

The program will be inclusive while reflecting surface and materials chemistry at the cutting edge. It will emphasize the scientific diversity of the field in Sweden and balance contributions from Academia, Institutes and Industry.
A joint meeting with the Research Center for Biointerfaces.

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap  (t.o.m. 2020)

Vice ordförande: Marité Cardenas Malmö universitet  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:

Thomas Ederth Linköpings universitet  (t.o.m. 2020)
Håkan Edlund Mittuniversitetet  (t.o.m. 2019)
Anna Martinelli Chalmers  (t.o.m. 2019)
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi  (t.o.m. 2019)
Peter Westbye Nouryon  (t.o.m. 2020)
Valnämnd:
Emma Sparr Lunds universitet  (t.o.m. 2019)
Jan van Stam Karlstad universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2019)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.