skip to Main Content

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Aktuellt

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap  (t.o.m. 2020)

Vice ordförande: Marité Cardenas Malmö universitet  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:

Thomas Ederth Linköpings universitet  (t.o.m. 2020)
Håkan Edlund Mittuniversitetet  (t.o.m. 2021)
Anna Martinelli Chalmers  (t.o.m. 2021)
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi  (t.o.m. 2021)
Peter Westbye Nouryon  (t.o.m. 2020)

Valnämnd:

Ulla Elofsson RISE (t.o.m. 2020)
Emma Sparr Lunds universitet  (t.o.m. 2020)
Jan van Stam Karlstad universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2020)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.