skip to Main Content

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Aktuellt

ASMCS 2020
Sektionens årliga möte Annual surface and materials chemistry symposium äger rum 21-22 oktober. Det är ett zoom-möte med obligatorisk anmälan. Länken till mötet erhåller man vid registreringen. Läs mer.

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap  (t.o.m. 2022)

Vice ordförande: Marité Cardenas Malmö universitet  (t.o.m. 2022)

Ledamöter:

Thomas Ederth Linköpings universitet  (t.o.m. 2022)
Håkan Edlund Mittuniversitetet  (t.o.m. 2021)
Leif Karlson Nouryon (t.o.m. 2022)
Anna Martinelli Chalmers  (t.o.m. 2021)
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi  (t.o.m. 2021)

Valnämnd:

Ulla Elofsson RISE (t.o.m. 2020)
Emma Sparr Lunds universitet  (t.o.m. 2020)
Jan van Stam Karlstad universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2020)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.