skip to Main Content

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mottagaren förväntas att lämna en reserapport, A4-sida efter workshopen.

Aktuellt

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg  (t.o.m. 2020)

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund  (t.o.m. 2020)

Skattmästare:
Anna Linusson Umeå universitet  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:
Christine Dyrager Uppsala universitet (t.o.m. 2021)
Magnus Johansson AstraZeneca  (t.o.m. 2020)
Belén Martín-Matute Stockholms universitet (t.o.m. 2021)
Ulf Nilsson Lunds universitet  (t.o.m. 2021)
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet  (t.o.m. 2021)

Suppleanter:
Peter Dinér KTH (t.o.m.2021)
Peter Nilsson Linköpings universitet  (t.o.m. 2021)

Revisor:
Ola Wendt Lunds universitet  (t.o.m. 2020)

Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet  (t.o.m. 2019)
Anja Sandström Uppsala universitet  (t.o.m. 2019)
Kenneth Wärnmark Lunds universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2019)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.