skip to Main Content

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mottagaren förväntas att lämna en reserapport, A4-sida efter workshopen.

Aktuellt

Time to apply for 12th/13th YIW 2022

The Young Investigator Workshops, YIW, for 2021 and 2022 will be held jointly in Lisbon in 2022, in connection with the 8th EuChemS Chemistry Congress ECC 2022, (August 28th – September1st, 2022, https://euchems2022.eu/
More:

Ludwig Rambergs Avhandlingspris

Sektionen kommer framledes att vartannat år dela ut ett pris till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Det är tänkt att priset första gången ska delas ut i samband med det nationella kemimötet i Linköping 2022.

Kriterier för att få priset
Fokus kommer främst läggas på doktorandens bidrag till avhandlingen. Särskild vikt kommer att läggas på en välskriven ramberättelse där avhandlingens innehåll sätts i ett bredare perspektiv samt doktorandens förmåga att driva arbetet framåt. Hänsyn kommer att tas till forskningsområdet vid bedömning av antalet publicerade artiklar, eftersom vissa områden kräver mer insatser för att få fram resultat än andra områden. Mindre vikt kommer läggas vid ”impact factor” eftersom doktorander ofta har begränsad möjlighet att välja forskningstema.

Till formuläret:

Den som vill läsa mer om Ludwig Ramberg hittar det hos Riksarkivet skrivet av Anders Lundgren.

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg  (t.o.m. 2022)

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund  (t.o.m. 2022)

Skattmästare:
Luke Odell Uppsala universitet  (t.o.m. 2022)

Ledamöter:
Christine Dyrager Uppsala universitet (t.o.m. 2021)
Magnus Johansson AstraZeneca  (t.o.m. 2022)
Belén Martín-Matute Stockholms universitet (t.o.m. 2021)
Peter Nilsson Linköpings universitet  (t.o.m. 2021)
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet  (t.o.m. 2021)

Suppleanter:
Peter Dinér KTH (t.o.m.2021)
Ulrika Westerlind Umeå universitet (tom 2022)

Revisor:
Ola Wendt Lunds universitet  (t.o.m. 2022)

Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet  (t.o.m. 2021)
Berit Olofsson Stockholms universitet (t.o.m. 2022)
Anja Sandström Uppsala universitet  (t.o.m. 2021)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.