skip to Main Content

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mottagaren förväntas att lämna en reserapport, A4-sida efter workshopen.

Aktuellt

12th Young Investigator Workshop 2020

The next Young Investigator Workshop (YIW 2020) will take place in Lisbon (Portugal) at the Faculdade de Ciências, Universida de Lisboa (FCUL) on September 4-6 2020, in connection with the 8th EuChemS Chemistry Congress ECC 2020, Lisbon, August 30-September 3, ww.euchems2020.org.

Participation in YIW is a great opportunity to discuss chemistry with talented young investigators from EU countries, as well as some established investigators. The number of young investigators is limited, they should not be older than 40 years on December 31, 2019 (the limit be prolonged due to parental or sick leave), and must have started an independent research career.

Sektionen för organisk kemi will nominate one young investigator to attend YIW.

More:

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg  (t.o.m. 2020)

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund  (t.o.m. 2020)

Skattmästare:
Anna Linusson Umeå universitet  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:
Christine Dyrager Uppsala universitet (t.o.m. 2021)
Magnus Johansson AstraZeneca  (t.o.m. 2020)
Belén Martín-Matute Stockholms universitet (t.o.m. 2021)
Ulf Nilsson Lunds universitet  (t.o.m. 2021)
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet  (t.o.m. 2021)

Suppleanter:
Peter Dinér KTH (t.o.m.2021)
Peter Nilsson Linköpings universitet  (t.o.m. 2021)

Revisor:
Ola Wendt Lunds universitet  (t.o.m. 2020)

Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet  (t.o.m. 2019)
Anja Sandström Uppsala universitet  (t.o.m. 2019)
Kenneth Wärnmark Lunds universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2019)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.