skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mottagaren förväntas att lämna en reserapport, A4-sida efter workshopen.

Mer om 11th Young Investigator Workshop

Aktuellt


KALLELSE årsmöte 2019
Dag: Måndagen den 6 maj kl. 13.10
Plats: Medicon Village i Lund
Agenda:


TOC: Base metal catalysis
6 May 2019, Medicon Village, Lund

Ola Wendt prisad
Sektionens tidigare ordförande Ola Wendt, Lunds universitet, har av Svenska Kemisamfundet fått Norblad-Ekstrand-medaljen 2018.
Pressmeddelande


Mikael Elofsson, Ola Wendt och Hans Adolfsson

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg  (t.o.m. 2020)

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund  (t.o.m. 2020)

Skattmästare:
Anna Linusson Umeå universitet  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:
Johan Franzén KTH  (t.o.m. 2019)
Adolf Gogoll Uppsala universitet  (t.o.m. 2019)
Magnus Johansson AstraZeneca  (t.o.m. 2020)
Ulf Nilsson Lunds universitet  (t.o.m. 2019)
Berit Olofsson Stockholms universitet  (t.o.m. 2019)

Suppleanter:
Peter Nilsson Linköpings universitet  (t.o.m. 2019)
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet  (t.o.m. 2020)
Revisor:
Ulrich Häusserman Stockholms universitet  (t.o.m. 2019)
Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet  (t.o.m. 2019)
Anja Sandström Uppsala universitet  (t.o.m. 2019)
Kenneth Wärnmark Lunds universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2019)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.