skip to Main Content

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mottagaren förväntas att lämna en reserapport, A4-sida efter workshopen.

Aktuellt

Årsmöte
Dag:
Fredagen 2 oktober
Tid: kl 13:00
Link: https://us02web.zoom.us/j/87638304859?pwd=SDBEajNjbUc2L2NHYmM3WE15aDJNUT09
Meeting ID: 876 3830 4859
För mer information: https://kemisamfundet.se/kallelse-arsmote-i-sektionen-for-organisk-kemi-2/

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg  (t.o.m. 2022)

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund  (t.o.m. 2022)

Skattmästare:
Luke Odell Uppsala universitet  (t.o.m. 2022)

Ledamöter:
Christine Dyrager Uppsala universitet (t.o.m. 2021)
Magnus Johansson AstraZeneca  (t.o.m. 2022)
Belén Martín-Matute Stockholms universitet (t.o.m. 2021)
Peter Nilsson Linköpings universitet  (t.o.m. 2021)
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet  (t.o.m. 2021)

Suppleanter:
Peter Dinér KTH (t.o.m.2021)
Ulrika Westerlind Umeå universitet (tom 2022)

Revisor:
Ola Wendt Lunds universitet  (t.o.m. 2022)

Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet  (t.o.m. 2021)
Berit Olofsson Stockholms universitet (t.o.m. 2022)
Anja Sandström Uppsala universitet  (t.o.m. 2021)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.