skip to Main Content

Valnämnden

Nämnden är som namnet avspeglar den som föreslår nya ledamöter för förtroende uppdrag inom Svenska Kemisamfundet. Årsmötet är Samfundets högsta beslutande organ.

Lars Öhrström, ordf. (sammank)

Gunnar Johansson, Andy Ohlin, Martin Ott samt Emma Sparr

Vid frågor kontakta Agneta Sjögren.