skip to Main Content

Medaljnämnden

Medaljnämnden föreslår via en nomineringsprocess medaljörer till Svenska Kemisamfundets styrelse.

Samtliga ledamöterna i nämnden är tidigare medaljörer.

Kemisamfundets medaljer är:

Arrheniusplaketten (årligen)
Norblad-Ekstrand-medaljen (årligen)
Oscar Carlson-medaljen (vart 5e år)
Bror Holmberg-medaljen (vart 3e år)

Fredrik Almqvist, Kersti Hermansson, Krister Holmberg, Per Lincoln (ordf.), Karin Markides, Elisabeth Sauer-Eriksson samt Charlotta Turner

För frågor kontakta Agneta Sjögren.