skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Ansökningstiden för 2018 är förlängd till 8 april.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen stödjer också organisationer för arrangerandet av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemi och angränsande naturvetenskaper.

Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande utomlands för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.

2018

Ansökningsformulär

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 8 april 23:59

Post-doc stipendiater 2017


Fredrik Bäcklund, Linköpings universitet

Jiajie Yan, Uppsala universitet