skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Stiftelsen Bengt Lundqvists minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen stödjer också organisationer för arrangerandet av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemi och angränsande naturvetenskaper.

Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande utomlands för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.

Post-doc stipendiater 2017


Fredrik Bäcklund, Linköpings universitet

Jiajie Yan, Uppsala universitet