skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen stödjer också organisationer för arrangerandet av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemi och angränsande naturvetenskaper.

Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.

2018

Ansökningsformulär

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 23:59

Post-doc stipendiater 2016


Rauful Alam, Stockholms universitet

Hanna Gustafsson, Chalmers

Nils Lenngren, Lunds universitet

För ansökningsperioden 2016 kom det in 9 st ansökningar om post-dokstipendium.